Cho biểu đồ:   img1  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?  

A.

Diện tích rừng nước ta qua các năm.

B.

Diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta qua các năm.

C.

Diện tích rừng trồng và độ che phủ rừng nước ta qua các năm.

D.

Diện tích rừng tự nhiên và độ che phủ rừng nước ta qua các năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện diểu đồ, biểu đồ kết hợp thể hiện 2 đối tượng có 2 đơn vị khác nhau. Trong đó, biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng – đợn vị triệu ha, đường đồ thị thể hiện độ che phủ rừng – đơn vị % =>biểu đồ đã cho thể hiện Diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta qua các năm.

Vậy đáp án là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...