Cho biểu đồ: cau-28-de-chuyen-phan-ngoc-hien  Tỷ số giới tính của trẻ em nơi sinh phân theo vùng Theo biểu đồ trên, nhận định nào sau đây không đúng về tỉ số giới tính từ năm 2010 đến 2014

A.

Đồng bằng sông Hồng luôn cao hơn cả nước

B.

Đồng bằng sông Cửu Long luôn thấp hơn cả nước

C.

Của cả nước năm 2014 không thay đổi so với 2010

D.

Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy Tỷ số giới tính của trẻ em ở Đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn trung bình cả nước năm 2010 và 2013, nhưng đến 2014, Tỷ số giới tính của trẻ em ở Đồng bằng sông Cửu Long (114,1 bé trai/100 bé gái) cao hơn trung bình cả nước (112,2 bé trai/100 bé gái). => nhận xét Đồng bằng sông Cửu Long luôn thấp hơn cả nước là không đúng.

Vậy đáp án là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...