Cho biểu đồ sau:

Biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2004 Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004?

A. Cán cân xuất nhập khẩu các năm luôn dương, Nhật Bản là nuớc xuất siêu
B. Nhìn chung, giá trị xuất khẩu có xu hướng tăng
C. Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu
D. Tỉ trọng giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Dựa vào biểu đồ đã cho nhận thấy giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn giá trị nhập khẩutỉ trọng giá trị xuất khẩu trong tổng giá trị xuất nhập khẩu sẽ luôn lớn hơn tỉ trọng giá trị xuất khẩuNhận xét tỉ trọng giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu là không đúng Chú ý: Nếu không thể suy luận logic như trên, có thể lập bảng tính cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu, trong đó Tỉ trọng xuất khẩu = giá trị xuất khẩu/ Tổng giá trị xuất nhập khẩu*100% Tỉ trọng nhập khẩu = giá trị nhập khẩu/ Tổng giá trị xuất nhập khẩu*100%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT QG Môn Địa Lý - Năm học 2017-2018 - THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1 - có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...