Cho biểu đồ sau: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA HÀ NỘI, NĂM 2014

img1  Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về nhiệt độ ở Hà Nội?

A.

Nhiệt độ không đều qua các tháng.

B.

Hà Nội có 4 tháng lạnh.

C.

Nhiệt độ cao nhất ở tháng VI, thấp nhất ở tháng II, biên độ nhiệt lớn.

D.

Hà Nội có mùa đông lạnh, nhiệt độ thấp và mùa hạ nóng, nhiệt độ cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.