Cho bốn điểm img1 không cùng nằm trong cùng một mặt phẳng . Gọi img2 lần lượt là trung điểm của img3 .Trênimg4 lấy điểmimg5sao cho: img6 .Gọiimg7 là giao điểm của đường thẳngimg8 với mặt phẳng img9. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:  

A.

A : img1

B.

B : img1 cắt img2

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1  Cách 1. (dựng điểm E, chỉ sử dụng kiến thức bài đại cương đường thẳng và mặt phẳng) Chọn mp phụ img2 Tìm giao tuyến của img3img4 Trong img5, cóimg6 không song song với img7. Gọi img8img9 Trong img10, gọi img11 img12  img13  Suy ra: img14 Sau khi dựng xong điểm img15, ta sẽ quan sát thấy img16 (hoặc quan sát kĩ hình hơn sẽ thấy “vai trò” điểm img17 trong tam giác img18 cũng giống như điểm img19 trong tam giác img20, do đó tỉ lệ của điểm img21 chia đoạn img22 cũng giống như tỉ lệ điểmimg23chia đoạn img24. Do vậy, áp dụng định lí Ta-let cho tam giác img25 ta có img26). Vậy chọn đáp án A. Cách 2. (Sử dụng tính chất quan hệ song song của đường thẳng và mặt phẳng) Ta có: img27 là đường trung bình trong tam giác img28nên song song với img29. Do đó hai mặt phẳng img30img31lần lượt chứa hai đường thẳng img32, img33song song với nhau sẽ cắt nhau theo giao tuyến img34 song song với img35. Vậy chọn đáp án A.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.