Cho bốn điểm img1, img2, img3, img4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng img5img6 là  

A.

 Song song.

B.

 Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau

C.

 Trùng nhau.

D.

 Vuông góc với nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1, img2img3. Ta thấy: img4img5 cùng phương. Lại có: img6 img7img8 không cùng phương. Vậy hai đường thẳng img9img10 song song.

Vậy đáp án đúng là A. 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.