Cho bốn đỉnh img1. Khi đó độ dài đường cao của tứu diện ABCD kẻ từ D là:         

A.

 3

B.

1

C.

 2

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A Phương pháp: + Viết phương trình mặt phẳng (ABC) + Độ dài đường cao kẻ từ D của tứ diện được xác định bởi công thức: img1  Suy ra vecto pháp tuyến của (ABC) là img2  img3  Đáp án A

 

Đáp án đúng là  A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.