Cho bốn đỉnh img1. Khi đó độ dài đường cao của tứu diện ABCD kẻ từ D là:         

A.

3.

B.

1.

C.

2.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A Phương pháp: + Viết phương trình mặt phẳng (ABC) + Độ dài đường cao kẻ từ D của tứ diện được xác định bởi công thức: img1  Suy ra vecto pháp tuyến của (ABC) là img2  img3     .

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.