Cho các ankan sau đây khi tác dụng với Cl2 (ánh sáng và theo tỉ lệ mol 1 : 1) gồm: CH3CH2CH3 (a), CH4 (b),

CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH­3­ (e). Vậy, những ankan phù hợp mà chỉ tạo ra một sản phẩm thế monoclo duy nhất khi cho phản ứng thế với Cl2 là:                         

A.

(a), (e) và (d).

B.

(b), (c) và (d).        

C.

(a), (c) và (e).        

D.

(b), (e) và (d).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy chọn đáp áp B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...