Cho các cặp cơ quan sau:

- (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.

- (2) Cánh dơi và chi trước của ngựa. 

- (3) Gai xương rồng và lá cây lúa. 

- (4) Cánh bướm và cánh chim.

Các cặp cơ quan tương đồng là:

A.

A. (1), (3), (4).

B.

B. (1), (2), (4).

C.

C. (2), (3), (4).

D.

D. (1), (2), (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các cặp cơ quan tương đồng: (1), (2), (3).

+ Gai xương rồng là biến dị của lá thích nghi với điều kiện khí hậu khô hạn

+ Cánh dơi và chi trước của ngựa- có nguồn gốc chung là chi trước của động vật

+ Tuyến nọc đọc và tuyến nước bọt có chung nguồn gốc

+ (4) cơ quan tương tự. Chọn D    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...