Cho các chất: CuO, BaC$l_{2}$, Mg, MgO. Chất tác dụng được với dung dịch axit clohidric tao dung dich màu xanh

A.

MgO

B.

CuO

C.

BaC$l_{2}$

D.

Mg

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:CuO+2HCl$\longrightarrow$CuC$l_{2}$+$H_{2}$O dung dịch CuC$l_{2}+H_{2}$O có màu xanh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...