Cho các chất sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng, ở nhiệt độ thường là:

A.

4. 

B.

3. 

C.

5. 

D.

2. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các phương trình hóa học: CO2 + 2NaOH img1 Na2CO3 + H2O CO + NaOH img2 không phản ứng SiO2 + NaOH (loãng) img3 không phản ứng NaHCO3 + NaOH img4 Na2CO3 + H2O NH4Cl + NaOH img5 NaCl + NH3 + H2O Chú ý: SiO2 không tác dụng với dung dịch kiềm loãng, tác dụng với kiềm đặc, nóng. Thí dụ: SiO2 + 2NaOH (đặc)img6 Na2SiO3 + H2O  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.