Cho các dãy số img1 xác định bởi: img2 với img3. Ta có img4bằng:                         

A.

A. 10.

B.

B. 1024.

C.

C. 2048.        

D.

D. 4096.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

img1   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...