Cho các dung dịch loãng: img1 đặc nguội, img2 hỗn hợp gồm HCl và img3. Nhưng dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:         

A.

A: (1),(2),(3)

B.

B: (1),(4),(5)

C.

C: (1),(3),(4),(5)

D.

D: (1),(3),(5)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Các dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là: img1 đặc nguội, img2 hỗn hợp gồm HCl và img3 

Phương trình phản ứng:

img4 

img5đặc nguộiimg6

  img7   

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.