Cho các dung dịch NaCl, K2CO3, K2SO4, Na2S. Để nhận biết các chất nói trên cần dùng thuốc thử là:

A.

HCl va BaCl2.

B.

HCl và AgNO3.

C.

BaCl2 và FeSO4.

D.

Chỉ cần dùng HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HCl va BaCl2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.