Cho các hàm số img1, img2, img3, img4. Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số chẵn?  

A.2
B.1
C.3
D.4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích:          img1 là hàm số chẵn vì: Tập xác định img2, nên img3 và img4.         img5 là hàm số lẻ vì: Tập xác định img6, nên img7 và img8.         img9 là hàm số lẻ vì: Tập xác định img10, nên img11 và img12.         img13 là hàm số lẻ vì: Tập xác định img14, nên img15 và img16. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.