Cho các mệnh đề sau img1 Hàm số img2 là hàm số chẵn. img3 Hàm số img4 có giá trị lớn nhất là img5. img6 Hàm số img7 tuần hoàn với chu kì img8. img9 Hàm số img10 đồng biến trên khoảng img11. Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  * Xét hàm số img1. Tập xác định: img2. img3, ta có: img4img5img6img7. Vậy hàm số img8 là hàm số lẻ. Do đó img9 sai. * Xét hàm số img10. Tập xác định: img11. Ta có: img12img13 Đặt img14, img15. Ta có img16 img17 img18 khi img19img20, img21. Vậy hàm số img22 có giá trị lớn nhất là img23. Do đó img24 đúng. * Xét hàm số img25. Ta có hàm số img26 tuần hoàn với chu kì img27. Do đó img28 sai. * Xét hàm số img29. Ta có img30 nghịch biến trên mỗi khoảng img31 với img32. Do đó img33 sai. Vậy trong bốn mệnh đề đã cho có một mệnh đề đúng.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.