Cho các nhận định sau :         (1) Peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên có thể cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2         (2) Lipit không hòa tan trong nước         (3) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch         (4) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng.         (5) Dầu ăn hoặc mỡ ăn đều nhẹ hơn nước.         (6) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu. Số nhận định đúng là           

A.

A: 5

B.

B: 3

C.

C: 4

D.

D: 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(3) Sai, Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều. (6) Sai, Các este thường rất ít tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.   

Vậy đáp án đúng là C

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...