Cho các nhận xét sau:

(1) Cơ quan thoái hóa là cơ quan tương tự

(2) Động lực của chọn lọc tự nhiên là đấu tranh sinh tồn

(3) Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa theo hướng đồng quy

(4) Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể

(5) Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn hơn tiến hóa lớn

(6) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng trực tiếp chứng minh nguồn gốc của sinh giới

Có bao nhiêu nhận xét không đúng?  

A.

A. 3

B.

B. 4

C.

C. 2

D.

D. 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các nhận xét không đúng:

(1) Cơ quan thoái hóa là cơ quan tương đồng

(3) Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa phân li

(6) Bằng chứng trực tiếp là hóa thạch. Chọn A.    

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.