Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái

(1) Thực vật nổi        (2) Động vật nổi           (3) Giun          (4) Cỏ             (5) Cá ăn thịt

Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái là:  

A.

A: (2) và (3)

B.

B: (1) và (4)

C.

C: (2) và (5)

D.

D: (3) và (4)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái là: (1) và (4)  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...