Cho các phản ứng sau : (1) Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2. (5) F2 + 2NaCl 2NaF + Cl2. (2) Br2 + 2NaI 2NaBr + I2. (6) HF + AgNO3 AgF + HNO3. (3) SiO2 + 4HF SiF4 + 2H2O. (7) HCl + AgNO3 AgCl + HNO3. (4) PBr3 + 3H2O H3PO3 + 10HBr. (8) Br2 + 5Cl2 + 6H2O 2HBrO3 + 10HCl. Số phương trình hóa học viết đúng là :

A. 6.
B. 7.
C. 5.
D. 8.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.