Cho các phản ứng sau:

(a) NaOH + HCl → NaCl + H2O

(b) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(c) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

(d) 2KOH + H2S → K2S + 2H2O.

Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O là:

A.

2.

B.

1.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O là: (a).

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...