Cho các phát biểu sau

(1) chức năng của ti thể là cung cấp ATP cho hoạt động sống của tế bào

(2) phân tử protein có thể bị biến tính bởi nhiệt độ cao

(3) điều kiện để vận chuyển thụ động qua màng sinh chất tế bào là có sự chênh lệch nồng độ bên trong và ngoài màng sinh chất

(4) Enzyme của vi khuẩn suối nước nóng hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ 35 – 40°C

(5) enzyme có bản chất là protein

Số phát biểu đúng là         

 

A.

4

B.

3

C.

2

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.