Cho các phương trình phản ứng sau : (a) Trac nghiem online - cungthi.vn (b) Trac nghiem online - cungthi.vn (c) Trac nghiem online - cungthi.vn (d) Trac nghiem online - cungthi.vn (e ) Trac nghiem online - cungthi.vn Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion Trac nghiem online - cungthi.vn đóng vai trò chất oxi hóa là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.