Cho các số phức img1 lần lượt có các điểm biểu diễn trên mặt phẳng phức là M, N, P, Q. Hỏi tứ giác MNPQ là hình gì ?                          

A.

Tứ giác MNPQ là hình thoi.        

B.

Tứ giác MNPQ là hình vuông.

C.

Tứ giác MNPQ là hình bình hành.

D.

Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tọa độ các điểm img1 khi biểu diễn chúng trên mặt phẳng tọa độ ta sẽ thu được hình thoi.  

Vậy đáp án đúng là A. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...