Cho các số thực không âm img1thỏa mãn img2. Gọi img3 lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức img4. Giá trị của biểu thức img5 bằng:  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Đặt img1. Ta có img2.         img3  img4          Gọi img5. Do img6 img7 (vì img8  Suy ra img9, do đó img10 khi img11 img12.  

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.