Cho các số thực img1img2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng

A.

 img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:         Do điều kiện img1 nên b và c là cùng dấu, nghĩa là có thể cùng âm hoặc cùng dương  .

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...