Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:

1. Bộ ba đối mã của phức hợp met-tARN gắn bổ sung với codon mở đầu trên mARN.

2. Tiểu vị lớn của riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh.

3. Tiểu đơn vị bé của riboxom gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu.

4. Codon thứ nhất trên mARN gắn bổ sung với anticodon với phức hệ aa1-tARN.

5. Riboxom dịch đi 1 codon trên mARN theo chiều 5’-3’.

6. Hình thành liên kết peptit giữa aa mở đầu và aa.

Trình tự đúng là:  

A.

3-1-2-4-6-5

B.

5-2-1-4-6-3

C.

1-3-2-4-6-5

D.

2-1-3-4-6-5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trình tự đúng là 3-1-2-4-6-5.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...