Cho các thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt; (2) Tạo giống dâu tằm tam bội 3n; (3) Tạo giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp img1 -caroten trong hạt; (4) Tạo giống nho không hạt; (5) Tạo cừu Đôly; (6) Tạo cừu sản xuất protein huyết thanh của người. Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là:    

A.

(2) và (6).                         

B.

(1) và (3).        

C.

 (4).                 

D.

(5) và (6).  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thành tựu nhờ đột biến: (4). (1), (3), (6): công nghệ gen. (5)( 2) công nghệ tế bào.

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.