*Cho các thấu kính có các mặt giới hạn như sau:

I. Một mặt phẳng và một mặt lồi.

II. Một mặt lồi và một mặt lõm, mặt lồi có bán kính nhỏ hơn.

III. Một mặt lồi và một mặt lõm, mặt lồi có bán kính lớn hơn.

IV. Một mặt lõm, một mặt phẳng.

Thấu kính phân kì là các thấu kính

A.

Chỉ IV.

B.

Chỉ II.

C.

II và IV.

D.

III và IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

III và IV.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...