Cho các thông tin sau đây:

(1) mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành.

(2) Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit vừa tổng hợp.

(4) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein.

Số thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là             

A.

 3                        

B.

2

C.

1

D.

 4  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Xét các thông tin của đề bài:

Các thông tin 2,3 là thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ

Thông tin 1 chỉ có ở phiễn mã của tế bào nhân thực

Thông tin 4 chỉ có ở tế bào nhân sơ.    

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...