Cho các từ: chim, cây, hót, ríu ríu, trên.
Em hãy chọn các cách sắp xếp thành câu hợp lí dưới đây.

A.

Các phương án nêu ra đều đúng.

B.

Ríu rít trên cây chim hót.

C.

Chim hót ríu rít trên cây.

D.

Chim trên cây ríu rít hót.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Các trật tự sắp xếp trên đều hợp lí, đều đầy đủ các thành phần câu. Ngoài ra, em còn có thêm những cách sắp xếp sau: - Trên cây, chim hót ríu rít. - Trên cây, chim ríu rít hót. - Ríu rít chim hót trên cây. - Chim ríu rít hót trên cây. - …

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...