Cho các ví dụ sau: 1.xương cùng ở người 2. răng khôn ở người 3. ruột thừa ở người 4. răng nanh ở người 5. răng cửa ở người 6. chi trước mèo, cá voi, dơi. Cơ quan thoái hóa là:

A.

1,2,3

B.

1,2,4

C.

3,4,5

D.

4,5,6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...