Cho các yếu tố/cấu trúc/sinh vật sau đây:

(1). Lớp lá rụng nền rừng         

(2). Cây phong lan bám trên thân cây gỗ         

(3). Đất (4). Hơi ẩm                         

(5). Chim làm tổ trên cây                         

(6). Gió Đối với quần thể cây thông đang sống trên rừng Tam Đảo

có bao nhiêu yếu tố kể trên là yếu tố vô sinh?  

A.

A: 3

B.

B: 4

C.

C: 5

D.

D: 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các yếu tố vô sinh là: (1), (3), (4), (6)  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...