Cho các chất

a) đimetyl oxalat           b) o-cresol             c) 0-xylen

d) phenol                        e) etanal                 g) axit fomic            h) anlyl propionat.

Chất nào trong số trên phản ứng được với nước Brom, Na, dd NaOH nhưng không phản ứng được với NaHCO3  

A.

A. a,c

B.

B. b,d

C.

C. b,d,g   

D.

D. b,e,h

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phản ứng được với Na ,Br2 , NaOH mà không phản ứng được với NaHCO3

=> Chất đó không chứa nhóm COOH , chứa nhóm OH gắn trực tiếp vào vòng benzen

Gồm : b) o – cresol ; d) phenol    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...