Cho các hàm số img1 Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số nghịch biến trên tập xác định của nó?

A.

 2.

B.

3.

C.

1.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A Hàm số img1 có hệ số img2 img3 nghịch biến trên img4

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.