Cho các số thực dương a, b, x, y với a, bimg1 . Khẳng định nào sau đây sai?

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dựa vào đáp an ta có ·       img1  ·       img2  ·       img3  ·       img4 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.