Cho cấu hình electron của cation M+ là 1s22s22p6 . Trong hạt nhân nguyên tử M có bao nhiêu proton, cấu hình của nguyên tố M là:    

A.

A. 10 proton ; 1s22s22p6

B.

B. 11 proton; 1s22s22p63s1

C.

C. 9 proton; 1s22s22p5

D.

D. 10 proton; 1s22s22p6

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cấu hình electron của cation M+ là 1s22s22p6 → cấu hình của M là 1s22s22p6 3s1

Trong nguyên tử trung hòa về điện nên số p= số e = 11

Vậy đáp án đúng là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...