Cho img1,img2 cố định. Phép tịnh tiến img3 biến điểm img4 bất kỳ thànhimg5sao choimg6.        

A.

img1 là phép tịnh tiến theo vectơ img2.

B.

img1 là phép tịnh tiến theo vectơ ...

C.

img1 là phép tịnh tiến theo vectơimg2.

D.

img1 là phép tịnh tiến theo vectơimg2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Gọi img1 Từ img2.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.