Cho đa giác có img1 đỉnh. Có bao nhiêu tứ giác được tạo thành mà có các đỉnh là các đỉnh của đa giác và có đúng img2 cạnh chung với đa giác ?           

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1  Bài tập tương tự. Cho đa giác có img2 đỉnh. Có bao nhiêu tứ giác được tạo thành mà có các đỉnh là các đỉnh của đa giác và có đúng img3 cạnh chung với đa giác ? Đáp số: img4 Bài tập tương tự. Cho đa giác đều có img5 đỉnh. Tính xác suất mà hai đường chéo được chọn một cách ngẫu nhiên sẽ cắt nhau bên trong đa giác. Đáp số: img6 = Đa giác img7 đỉnh có img8 đường chéoimg9  = Biến cố chính là số tứ giác có img10 đỉnh được chọn từ img11 đỉnh của đa giác (vì cứ mỗi tứ giác tạo thành sẽ có đúng một cặp đường chéo cắt nhau trong đa giác) nên img12 Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.