Cho đa giác đều có img1 đỉnh. Gọi img2 là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập img3 xác suất để tam giác được chọn là một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều là

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 Chọn B. = Gọi img2 là tâm đường tròn ngoại tiếp của đa giác đều. Xét một đỉnh img3 bất kỳ của đa giác: Có 7 cặp đỉnh của đa giác đối xứng với nhau qua đường thẳng img4, hay có 7 tam giác cân tại đỉnh img5 Như vậy, với mỗi một đỉnh của đa giác có 7 tam giác nhận nó làm đỉnh tam giác cân. = Số tam giác đều có 3 đỉnh là các đỉnh của đa giác là img6 tam giác. = Tuy nhiên, trong các tam giác cân đã xác định ở trên có cả tam giác đều, do mọi tam giác đều thì đều cân tại 3 đỉnh nên tam giác đều được đếm 3 lần. Suy ra img7

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.