Cho đa giác lồi img1img2 cạnh. Gọi img3 là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của img4 Chọn ngẫu nhiên img5 tam giác trong img6 xác suất để chọn được img7 tam giác có đúng img8 cạnh là cạnh của đa giác img9img10 tam giác không có cạnh nào là cạnh của img11 bằng:           

A.

img1   

B.

img1   

C.

img1   

D.

img1   

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...