Cho đậu Hà lan hạt vàng-trơn lai với đậu hạt vàng- trơn đời lai thu được 100% hạt vàng – trơn. Thế hệ P có kiểu gen  

A.

AaBB x aaBb.                                

B.

 AaBb x AABb  

C.

 AaBb x Aabb.                                

D.

AaBb x AABB.    

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án : D

Để đời  con có kiểu hình là 100%vàng trơn thì P có 3 trường hợp : AABB x ---- (bên còn lại kiểu gen tùy ý) AA--  x  --BB aabb x aabb ( nếu vàng – trơn đều là tính trạng lặn)

Vậy đáp án là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...