Cho dãy các chất: etyl axetat, triolein, glucozơ, anilin, glyxin. Số chất có phản ứng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường là    

A.

A. 5                                                 

B.

B. 2                                                

C.

C. 4                                                

D.

D. 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các chất : etyl axetat, triolein, glyxin

Vậy đáp án đúng là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...