Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Trac nghiem online - cungthi.vn. Số chất và ion có cả tính oxi hoá và tính khử là

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.