Cho dãy các kim loại: Na, Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại tác dụng được với dung dịch Fe2(SO4)3 là :

A.

2. 

B.

3. 

C.

4. 

D.

1. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các chất tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 gồm : Na, Al, Cu, Fe. img1  img2  img3 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.