Cho dãy số 1, 12, 14, 18, 116,... Khẳng định sai là

A.

Dãy số này là một cấp số nhân có u1=1q=12.

B.

Số hạng tổng quát: un=12n-1.

C.

Số hạng tổng quát: un=12n.

D.

Là dãy số giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Số hạng tổng quát: un=12n.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.