Cho dãy số img1;img2, img3. Kết quả nào đúng?  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 img2 nên dãy img3 là một cấp số cộng với công sai img4. Nên theo công thức tổng quát của CSC img5. Do đó: img6img7; img8img9img10;img11img12img13; img14img15 img16. Vậy img17.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.