Cho img1 đều cạnh img2. Góc giữa hai véctơ img3và img4 là

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có góc giữa hai véctơ img1 và img2 bằng img3 suy ra góc giữa hai véctơ img4 và img5 bằng img6.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.