Cho điểm $E(2; 4; 5)$, mặt phẳng $(P):x-2y+2z+6=0$ và đường thẳng $d:\frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z-2}{1}$. Tìm tọa độ điểm $M$ có hoành độ nhỏ hơn $2$ nằm trên đường thẳng $d$ có khoảng cách từ $M$ tới $mp(P)$ bằng $EM$.

A.

$M(17;6;11)$.

B.

$M(1;-2;3)$.

C.

$M(-17;6;-11)$.

D.

$M(1;2;3)$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...